ANBAR.AZ Ltd’de “Yangın güvenliği, teknik güvenlik ve iş güvenliği” konusunda bir sonraki toplantı yapılmıştır.

ANBAR.AZ Ltd’de “Yangın güvenliği, teknik güvenlik ve iş güvenliği” konusunda bir sonraki toplantı yapılmıştır.

Haber verildiğine göre, 05.03.2022.yıl tarihinde “Anbar.az” Ltd”nin Aşağı Güzdek yerleşiminde faaliyette bulunan depo kompleksinde kiracı şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla geleneğe uygun olarak bir sonraki geniş toplantı düzenlendi. Bu toplantıya depo kompleksinin yöneticisi Adil Mütellimov, teknik güvenlik üzre yetkili çalışan Efşan Agayev, kiracı şirketlerin temsilcileri ile yanı sıra, Acil Durumlar Bakanlığının Devlet Yangın Kontrol Hizmetinin çalışanı Teyyar Paşayev, şirketin hukuk danışmanı Mayıl Ahmet ve sigorta şirketinin yetkili çalışanı Kenan Eliyev ve diğerleri katıldı. Giriş konuşması ile toplantıyı başlatan yönetici A.Mütellimov konukları selamladıktan sonra, öncelikle, kiracı şirketlerin temsilcilerini ilgilendiren konulara odaklanmış, en son baş vurmuş temsilcilerin depo kompleksinin yönetimine yöneltilen istek ve tekliflerini dinledi. Daha sonra toplantıda yer alan ADB’nin çalışanı T.Paşayevin “Yangın güvenliği” alanında metodik tavsiyeleri dinlenmiş, dikkatsizlik sonucu pratikde meydana gelen olaylar gündeme getirildi. Ardından sigorta şirketinin çalışanı tarafından kazalardan korunmak için taşınır ve taşınmaz malların sigortalanması alanında ilgiyi çeken bilgilere dikkat çekildi ve katılımcılara öneriler verilmiştir. Toplantıda konuşma yapan şirketin hukuk danışmanı M.Ahmet “Anbar.az” ltd. şti. yönetimi tarafından depo kompleksi bölgesinde yaratılan elverişli ve güvenli çalışma koşulları, ayrıca yangın güvenliği alanında yapılan diğer işler barede bilgilendirmiş ve toplantının formatına göre katılımcılarla mevcut mevzuat alanında kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri yürütmüştür. Sonda kiracı şirketlerin depo kompleksi bölgesinde çalışan sorumlu çalışanlarından biri üzere iş güvenliği ve yangın güvenliği üzre mühendis pozisyonu atanmasının önemi, ek olarak yangın güvenliği kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınması bir kez daha vurgulanmakla, toplantı sonucu hakkında nihai uygun toplantı protokolü düzenlendi.
____
*1155
012 345 04 45
Bakü şehri, Abşeron bölgesi, Aşağı Güzdek yerleşimi

#anbar #saxlama #yuk #хранилище #склад #boyuk #sahe #kicik #mehsul